سرویس خبری شورای امنیت به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای نداد .

سازمان ملل متحد

شورای امنیت به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای نداد .
عضویت فلسطین در سازمان ملل

شورای امنیت به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای نداد . اعضای شورای امنیت سازمان ملل قادر به اجماع بر سر عضویت کامل فلسطین

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین

تصویر روز:

پیشنهادی